Google

lunes, 8 de octubre de 2007

Modulos SAP - Warehouse Management (WM)

 • Transfer requirement
  LTBK Transfer requirement - header
  LTBP Transfer requirement - item
 • Transfer order
  LTAK Transfer order - header
  LTAP Transfer order - item
 • Master data - stock positions
  LQUA Quants
 • Inventory documents in WM
  LINK Inventory document header
  LINP Inventory document item
  LINV Inventory data per quant

No hay comentarios: